Nội dung cho từ khóa: # CMC TS
Thiên Minh Trung
12-12-2022 11:27
AWS cung cấp giải pháp end-to-end giúp các tổ chức phát triển nhanh hơn với bộ công cụ DevOps, hỗ trợ doanh nghiệp từ giai đoạn viết source, xây dựng và đánh giá ứng dụng cho đến giai đoạn triển khai, quản lý vận hành. Hiện đại hoá ứng dụng với công nghệ đám mây Hiện đại hóa ứng dụng là nguyên tắc cập nhật các ứng dụng cũ và chuyển đổi kiến trúc bên trong, cơ sở hạ tầng nền tảng và các chức...
Thúc đẩy hiện đại hoá ứng dụng với đám mây AWS
Khôi Lê
13-09-2022 13:40
Văn phòng Công chứng Châu Á (ASN) vừa khởi động dự án xây dựng chiến lược chuyển đổi số toàn diện, hướng tới trở thành văn phòng công chứng có chất lượng số một thị trường. ASN đã lựa chọn CMC TS là đối tác tư vấn lộ trình 5 năm tới.   Tổng thể, CMC TS xây dựng cho ASN một bộ tài liệu chiến lược công nghệ, mô hình hoạt động, năng lực con người phù hợp với hiện trạng và mục tiêu của doanh...
Văn phòng Công chứng Châu Á và CMC TS hợp tác chuyển đổi số toàn diện