Nội dung cho từ khóa: # AWS
Thiên Minh Trung
12-12-2022 11:27
AWS cung cấp giải pháp end-to-end giúp các tổ chức phát triển nhanh hơn với bộ công cụ DevOps, hỗ trợ doanh nghiệp từ giai đoạn viết source, xây dựng và đánh giá ứng dụng cho đến giai đoạn triển khai, quản lý vận hành. Hiện đại hoá ứng dụng với công nghệ đám mây Hiện đại hóa ứng dụng là nguyên tắc cập nhật các ứng dụng cũ và chuyển đổi kiến trúc bên trong, cơ sở hạ tầng nền tảng và các chức...
Thúc đẩy hiện đại hoá ứng dụng với đám mây AWS