Nội dung cho từ khóa: #logistics
Khôi Lê
02-10-2022 14:15
Được ví như “mạch máu” của nền kinh tế, chính quyền TPHCM đã thể hiện sự quyết tâm đầu tư phát triển hạ tầng hậu cần cùng các dịch vụ đi kèm (logistics) nhằm kết nối, hỗ trợ, thúc đẩy phát triển kinh tế. Phát triển hạ tầng, trong đó đầu tư các trung tâm logistics hiện đại và phát triển nguồn nhân lực được xem là tháo gỡ được hai điểm nghẽn lâu nay của ngành nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết...
Gỡ điểm nghẽn tại ‘mạch máu’ của nền kinh tế TPHCM